Γενικές πληροφορίες 

Η επιχείρηση με επωνυμία «Χαρακοπούλου Βασιλική» και διακριτικό τίτλο «CROSS», που εδρεύει στην οδό Ασκληπιού 4, στα Τρίκαλα, ΤΚ: 42100, με ΑΦΜ 151897881, είναι υπεύθυνη επεξεργασίας για τη συλλογή, αποθήκευση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος διαδικτυακού τόπου, όπως αυτά συλλέγονται και αποθηκεύονται μέσω αυτού, καθώς και των σελίδων μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται η επιχείρηση. 

Μερικές φορές οι ιστοσελίδες μας και οι εφαρμογές μας μπορεί να περιέχουν συνδέσμους με ιστοσελίδες και υπηρεσίες τρίτων μερών. Αυτές οι ιστοσελίδες έχουν τις δικές τους πολιτικές ιδιωτικότητας, τις οποίες θα πρέπει να διαβάζετε.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών μας αποτελεί βασική αρχή.

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή ζητάτε κάποια εξυπηρέτηση στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, μας εμπιστεύεστε προσωπικά σας δεδομένα.

Αναγνωρίζουμε τη σημασία των δεδομένων που μας εμπιστεύεστε και δηλώνουμε τη μέγιστη επιμέλεια και προσπάθεια για την προστασία τους.

Στο ακόλουθο κείμενο σας γνωρίζουμε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, γιατί τα συλλέγουμε και πώς μπορείτε να ενημερώσετε, να διαχειριστείτε, να εξαγάγετε και να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Τι είναι προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο πρόσωπο του κάθε ατόμου, όπως το όνομα και το επάγγελμά του, η οικογενειακή του κατάσταση, η ηλικία του, ο τόπος κατοικίας, η φυλετική του προέλευση, τα πολιτικά του φρονήματα, η θρησκεία που πιστεύει, οι φιλοσοφικές του απόψεις, η συνδικαλιστική του δράση, η υγεία του, η ερωτική του ζωή και οι τυχόν ποινικές του διώξεις και καταδίκες.

Δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα πληροφορίες από τις οποίες δεν δύναται να ταυτοποιηθεί ένα συγκεκριμένο άτομο.

Τι αποτελεί επεξεργασία δεδομένων

Ο όρος «επεξεργασία» δεδομένων καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πράξεων που πραγματοποιούνται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε με χειροκίνητα είτε με αυτοματοποιημένα μέσα. Περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, συσχέτιση ή συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συνδέεται και με τα αντίστοιχα δικαιώματά σας, τα οποία, με την επιφύλαξη διατάξεων που τυχόν περιορίζουν την άσκηση αυτών, είναι:

  • Το δικαίωμα στην ενημέρωση.
  • Το δικαίωμα στην πρόσβαση και τη διόρθωση.
  • Το δικαίωμα της φορητότητας δεδομένων.
  • Το δικαίωμα διαγραφής.
  • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
  • Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης.
  • Το δικαίωμα εναντίωσης.
  • Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας.

Ορθότητα δηλούμενων πληροφοριών

Όταν αποστέλλετε πληροφορίες προς την εταιρεία μας με τη συμπλήρωση της online φόρμας, αποστολή ηλεκτρονικής ή έντυπης αλληλογραφίας για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας και για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών, οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρώνονται ορθά και με ακρίβεια.

Οι πληροφορίες που συμπληρώνετε για την εξυπηρέτηση του αιτήματός σας θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στους αρμόδιους χειριστές/υπεύθυνους εντός της επιχείρησής μας για την εξυπηρέτηση του αιτήματος.

Σε περίπτωση που η  συμπεριφορά του χρήστη  ή η χρήση υπηρεσίας αντίκειται στους νόμους ή τους κανόνες χρήσης της υπηρεσίας, οι σχετικές θα διαβιβάζονται στην αρμόδια σύμφωνα με τον νόμο αρχή ή αρχές, εφόσον ζητηθούν από αυτές στο πλαίσιο οποιασδήποτε έρευνας. Στην περίπτωση αυτή όλες οι πληροφορίες του χρήστη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του τίθενται στη διάθεση των αρχών.

Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε, πώς και γιατί

– Πληροφορίες όταν επικοινωνείτε μαζί μας

Στη φόρμα επικοινωνίας που σας παρέχουμε σας ζητάμε να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για να απαντήσουμε στο δικό σας μήνυμα και για κανέναν άλλο λόγο.

Η επιχείρηση διατηρεί τα παραπάνω στοιχεία μόνο για ενδιαφερόμενους πελάτες. Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας σε μορφή email και διατηρούνται στη μορφή αυτή μέχρι ο πελάτης να ζητήσει τη διαγραφή τους. 

– Στοιχεία από την αλληλεπίδρασή σας με εμάς, π.χ.  σημειώσεις από τις συνομιλίες μαζί σας, λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν παράπονα ή σχόλια που κάνετε, λεπτομέρειες σχετικά με αγορές που κάνατε, προϊόντα που προστέθηκαν στο καλάθι σας ή αφαιρέθηκαν από αυτό. Ενδιαφέροντα και προτιμήσεις αγορών, που μας βοηθούν να σας προτείνουμε συγκεκριμένα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία live chat, αυτή παρέχεται από το facebook.com και οι όροι χρήσης του καθώς και πληροφορίες για τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων από αυτή την υπηρεσία αναφέρονται στη διεύθυνση https://www.facebook.com/about/privacy/update.

– Πληροφορίες για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη προκειμένου να διευκολυνθεί η σύναψη αγοράς προϊόντων.

– Στοιχεία για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών.

Η επιχείρησή μας επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προκειμένου να διεκπεραιώσει την παραγγελία προϊόντων, να εκδώσει και να αποστείλει ηλεκτρονικά φορολογικά παραστατικά (e-invoicing) στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που εσείς οι ίδιοι έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, να διεκπεραιώσει ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών stripe (πολιτική του stripe), να παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσει, εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις. Ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβιβαστούν τα Δεδομένα σας σε τρίτους για την προμήθεια ή την παράδοση του προϊόντος που έχετε παραγγείλει σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Επιπλέον, μπορούμε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, όπως επιστροφές προϊόντων, φορολογικές υποχρεώσεις κτλ., όπως η σχετική νομοθεσία προβλέπει.

– Πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας και τη χρήση του ιστότοπου.

Όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο, συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες,  όπως τη διεύθυνση IP σας, το πρόγραμμα περιήγησης και το είδος προγράμματος περιήγησης ιστού, τα κλικ και τις προβολές. Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση από εσάς του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας μας δίνει τη δυνατότητα να προβούμε σε κατηγοριοποιήσεις, δηλαδή να διαμορφώσουμε ομάδες επισκεπτών του ιστότοπου ή πελατών με ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, όπως ηλικιακή ομάδα, φύλο ή περιοχή. 

Είναι πιθανό να σας προσθέσουμε σε μία από τις κατηγορίες μας. Χρησιμοποιούμε τις κατηγορίες για την εξατομίκευση του ιστότοπου, παραδείγματος χάριν, για να αλλάξουμε τη σειρά των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας στους καταναλωτές και τους επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου, να έχουμε τη δυνατότητα να προσελκύσουμε περισσότερους καταναλωτές, και να βελτιώσουμε την πώληση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. 

– Συντήρηση και βελτιστοποίηση του ιστότοπού μας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας χρησιμοποιούνται, επίσης, για τη συντήρηση και ανάλυση του διαδικτυακού μας τόπου, με σκοπό την επίλυση ζητημάτων απόδοσης, τη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της εμπειρίας του χρήστη. Καταγράφουμε κάθε χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

Για πόσο διάστημα θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η διάρκεια διατήρησης των προσωπικών δεδομένων ταυτίζεται με το διάστημα κατά το οποίο το πρόσωπο έχει την ιδιότητα του πελάτη. Επισημαίνεται ξανά ότι ο πελάτης έχει το δικαίωμα να αιτηθεί τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων όταν το επιθυμεί.

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η επιχείρησή μας έχει ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο ως υπεύθυνο Γενικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  Όταν ο σκοπός και ο τρόπος της επεξεργασίας καθορίζονται με διατάξεις νόμου ή κανονιστικές διατάξεις εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή του καθορίζονται αντίστοιχα από το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο.

Εκτελών την επεξεργασία λέγεται οποιοσδήποτε επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός

Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει στον υπολογιστή σας, το κινητό σας ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή σας ένας διαδικτυακός τόπος όταν τον επισκέπτεστε.

Με τα cookies ο διαδικτυακός τόπος θυμάται για κάποιο χρονικό διάστημα τις ενέργειες και τις προτιμήσεις σας, όπως γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης.  Ορισμένα cookies αποθηκεύονται μόνο για τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας, τα λεγόμενα “Session Cookies”. Άλλα, πιο μόνιμα cookies μπορεί να παραμείνουν στον υπολογιστή σας μετά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και η ιστοσελίδα μας θα έχει πρόσβαση σε αυτά κάθε φορά που θα ξανά- επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας (τα λεγόμενα “Cookies ID»). Έτσι, δεν χρειάζεται να καταχωρείτε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον διαδικτυακό τόπο ή πλοηγήστε στις σελίδες του.

Τα cookies μας βοηθούν να αναλύουμε πώς χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο μας και εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την περιήγησή σας. Επίσης μας επιτρέπουν την προσαρμογή των online εμφανιζόμενων διαφημίσεων και προσφορών στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.

Tα cookies είναι αρχεία που χρησιμοποιούμε εμείς αλλά αποθηκεύονται στις δικές σας συσκευές. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε όποτε θέλετε να διαγράψετε αυτές τις πληροφορίες μέσα από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε χωρίς να έρθετε προηγουμένως σε επικοινωνία με εμάς. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μπορείτε να βρείτε στον διαδικτυακό τόπο www.allaboutcookies.org.